PROJEKTLEDNING

Projektledning kan beröra stadsutvecklings- och arkitekturprojekt där varje byggprojekt kräver sin projektledning, med rätt kompetensprofil. I en tid där projekten blir mer utmanande och byggnader mer komplexa, krävs det en genomtänkt projektledning med kontroll över hela processen för att nå framgång. Vårt arbetssätt syftar till att få teknik och design att samverka i en balanserad harmoni för att kunna åstadkomma kostnadseffektivitet. Vi hjälper er att uppnå bästa möjliga resultat med högsta kvalitet.

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledning är mycket mer än att hålla projekteringsmöten och skriva protokoll. Det handlar om att få ett stort antal konsulter inom olika discipliner från olika företag att att samverka, hitta optimerade lösningar för projektet (inte bara det bästa för deras disciplin) vara synkroniserade med varandra och leverera i symbios efter projektets tidplan. Det är viktigt att komma ihåg att det är under projekteringen som en stor del av produktionskostnaderna blir låsta och det är i detta skede som de största besparingarna kan åstadkommas.

I vårt arbete lägger vi stor fokus på förbättrad kommunikation och att skapa teamkänsla i projekteringsgruppen. Genom att koppla en BIM-samordnare (in-house) till projekteringsledaren kan hen öka kvalitén och få en bättre kontroll över projekteringens framfart.

PROJEKTLEDNING

Projektledning kan beröra stadsutvecklings- och arkitekturprojekt där varje byggprojekt kräver sin projektledning, med rätt kompetensprofil. I en tid där projekten blir mer utmanande och byggnader mer komplexa, krävs det en genomtänkt projektledning med kontroll över hela processen för att nå framgång. Vårt arbetssätt syftar till att få teknik och design att samverka i en balanserad harmoni för att kunna åstadkomma kostnadseffektivitet. Vi hjälper er att uppnå bästa möjliga resultat med högsta kvalitet.

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledning är mycket mer än att hålla projekteringsmöten och skriva protokoll. Det handlar om att få ett stort antal konsulter inom olika discipliner från olika företag att att samverka, hitta optimerade lösningar för projektet (inte bara det bästa för deras disciplin) vara synkroniserade med varandra och leverera i symbios efter projektets tidplan. Det är viktigt att komma ihåg att det är under projekteringen som en stor del av produktionskostnaderna blir låsta och det är i detta skede som de största besparingarna kan åstadkommas.

I vårt arbete lägger vi stor fokus på förbättrad kommunikation och att skapa teamkänsla i projekteringsgruppen. Genom att koppla en BIM-samordnare (in-house) till projekteringsledaren kan hen öka kvalitén och få en bättre kontroll över projekteringens framfart.