BIM-SAMORDNING

Building Information Modelling avser processer för att hantera information i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. Byggnadens hela livscykel innebär alla stadier från skiss till ledning, uppbyggnad eller eventuell rivning. I denna livscykel inträffar otaliga händelser och informationsutbyte blir avgörande.
Genom BIM kan informationshantering i projektet effektiviseras och kommunikationen förbättras. BIM möjliggör:

•  Mer effektiv planering för alla konsulter. Revideringar utförs snabbare och all dokumentation synkroniseras med modellerna.
•  3 Dimensionella tidplaneanalyser och skapandet av s.k 4D-simuleringar.
•  Snabbare mängdning för kontinuerliga kostnadskalkyler under projektets gång. Det är även möjligt att koppla kalkylen direkt till BIM-modellen om ambitionen finns.
•  Snabba 3D-visualiseringar under olika faser av projektet.
•  Att projekteringsledaren får en övergripande och effektivare inblick i konsulternas framdrift.
•  Högre kvalitetskontroll under projekteringen och mindre problem under produktionen genom kontinuerliga kollisionskontroller.
•  Att byggandet hanteras enklare i effektivare och säkrare miljöer.
•  Att övriga medlemmar i projektet utöver de projekterande konsulterna får en aktuell bild av status på proketeringen.

BIM-samordnaren ser till att varje part får rätt information, i rätt tid och i rätt format för att projektet bättre ska nå uppsatta mål.

BIM-SAMORDNING

Building Information Modelling avser processer för att hantera information i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. Byggnadens hela livscykel innebär alla stadier från skiss till ledning, uppbyggnad eller eventuell rivning. I denna livscykel inträffar otaliga händelser och informationsutbyte blir avgörande. Genom BIM kan informationshantering i projektet effektiviseras och kommunikationen förbättras. BIM möjliggör:
  • Mer effektiv planering för alla konsulter. Revideringar utförs snabbare och all dokumentation synkroniseras med modellerna.
  • 3 Dimensionella tidplaneanalyser och skapandet av s.k 4D-simuleringar.
  • Snabbare mängdning för kontinuerliga kostnadskalkyler under projektets gång. Det är även möjligt att koppla kalkylen direkt till BIM-modellen om ambitionen finns.
  • Snabba 3D-visualiseringar under olika faser av projektet.
  • Att projekteringsledaren får en övergripande och effektivare inblick i konsulternas framdrift.
  • Högre kvalitetskontroll under projekteringen och mindre problem under produktionen genom kontinuerliga kollisionskontroller.
  • Att byggandet hanteras enklare i effektivare och säkrare miljöer.
  • Att övriga medlemmar i projektet utöver de projekterande konsulterna får en aktuell bild av status på proketeringen.
BIM-samordnaren ser till att varje part får rätt information, i rätt tid och i rätt format för att projektet bättre ska nå uppsatta mål.