VILLA PHOENIX

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

PRIVAT BOSTAD

ESKILSTUNA

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLT 2019

Detta projekt strävade efter att skapa en egen samtida tolkning av beställarens tämligen klassiska begär men det var samtidigt beställarens livsuppgift att förverkliga en dröm.

Tomten är beläget vid Mälaren med sjöutsikt mot nordväst och den nordöstra sidan av tomten har den bästa sikten mot vattnet. Beställaren ville ha ett hus med runda former vilket skulle skapas med ett modernt uttryck och rumsformer som var möbleringsvänliga.

Angöringen till tomten är från nordväst. Huset placeras längst bak i tomten för att skärma av mot grannarna i sydost och skapa en stor avskild gård framför huset med utsikt mot vattnet och tillgång till eftermiddag och kvällssol. 

Husets form annonserar tydligt till ankommande gäster var huvudentrén är placerad. Övre planet av huset hyser sovrum och allrum som bildar en mezzanin mot vardagsrummet för att tillåta dubbel takhöjd, och ge utrymme åt de höga glaspartierna som ger full syn mot sjön från vardagsrum och kök. Sovrumsdelen skjuter ut utanför entréplanets väggar och sträcker sig, likt en bro över till garaget. Ca 6 m av denna sovrumsbro hänger fritt mellan hus och garage och skapar en skyddad uteplats under i anslutning till den planerade poolen.

VILLA PHOENIX

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

PRIVAT BOSTAD

ESKILSTUNA

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLT 2019

Detta projekt strävade efter att skapa en egen samtida tolkning av beställarens tämligen klassiska begär men det var samtidigt beställarens livsuppgift att förverkliga en dröm.

Tomten är beläget vid Mälaren med sjöutsikt mot nordväst och den nordöstra sidan av tomten har den bästa sikten mot vattnet. Beställaren ville ha ett hus med runda former vilket skulle skapas med ett modernt uttryck och rumsformer som var möbleringsvänliga.

Angöringen till tomten är från nordväst. Huset placeras längst bak i tomten för att skärma av mot grannarna i sydost och skapa en stor avskild gård framför huset med utsikt mot vattnet och tillgång till eftermiddag och kvällssol.

Husets form annonserar tydligt till ankommande gäster var huvudentrén är placerad. Övre planet av huset hyser sovrum och allrum som bildar en mezzanin mot vardagsrummet för att tillåta dubbel takhöjd, och ge utrymme åt de höga glaspartierna som ger full syn mot sjön från vardagsrum och kök. Sovrumsdelen skjuter ut utanför entréplanets väggar och sträcker sig, likt en bro över till garaget. Ca 6 m av denna sovrumsbro hänger fritt mellan hus och garage och skapar en skyddad uteplats under i anslutning till den planerade poolen.

Villa Phoenix utomhus
Villa Phoenix-12
Villa Phoenix-11
Villa Phoenix utomhus
Villa Phoenix entre
Villa Phoenix trappa
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix rum
Villa Phoenix ritning
Planer_Zoomade-02
Planer_Zoomade_Rityta 1