VILLA ESLAMI

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

VILLA

STOCKHOLM

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLT 2009

Utifrån en bergig tomt som sluttar ner mot sjön Magelungen byggdes huset utifrån 2 block med snedställd lutning för att ta tillvara på de 2 olika utsikterna av sjön. Blocken har olika taklutningar (1:4 & 1:6) vilket krävde noggranna beräkningar för att hitta den exakta vinkeln och förskjutning mellan blocken som gjorde att de olika taken kan mötas i exakt samma linje. Denna förskjutninng skapar även en liten bakgård mot bergskanten och ger en naturlig entré. Invändigt bildas en naturlig plats för den vertikala förbindelsen.

Garaget är placerad på den andra sidan av den ursprungliga betongtrappan från 1944. Det södra blocket vänder sig upp mot södersolen för att maximera ljusinsläppet till vinterträdgården under hela året. Vinterträdgården fungerar även som en ljusfångare för husets alla delar, oavsett årstid. Under senhöst och tidig vår räcker ett par soltimmar för att värma upp till 28 grader. Överskottsvärmen kan då tas tillvara genom att öppna upp de stora skjutdörrarna mellan dem. Under sommaren kan dörrar istället öppnas med automatiska fönster som öppnas på sidorna av vinterträdgården för att skapa drag och ventilerar bort värmen.

VILLA ESLAMI

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

VILLA

STOCKHOLM

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLT 2009

Utifrån en bergig tomt som sluttar ner mot sjön Magelungen byggdes huset utifrån 2 block med snedställd lutning för att ta tillvara på de 2 olika utsikterna av sjön. Blocken har olika taklutningar (1:4 & 1:6) vilket krävde noggranna beräkningar för att hitta den exakta vinkeln och förskjutning mellan blocken som gjorde att de olika taken kan mötas i exakt samma linje. Denna förskjutninng skapar även en liten bakgård mot bergskanten och ger en naturlig entré. Invändigt bildas en naturlig plats för den vertikala förbindelsen.

Garaget är placerad på den andra sidan av den ursprungliga betongtrappan från 1944. Det södra blocket vänder sig upp mot södersolen för att maximera ljusinsläppet till vinterträdgården under hela året. Vinterträdgården fungerar även som en ljusfångare för husets alla delar, oavsett årstid. Under senhöst och tidig vår räcker ett par soltimmar för att värma upp till 28 grader. Överskottsvärmen kan då tas tillvara genom att öppna upp de stora skjutdörrarna mellan dem. Under sommaren kan dörrar istället öppnas med automatiska fönster som öppnas på sidorna av vinterträdgården för att skapa drag och ventilerar bort värmen.

Arkitektur
Villa Eslami ritning
Villa Eslami ritning