TRÅSÄTRA

UPPDRAG

OBJEKTTYP

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

RADHUS

ÖSTERÅKER

PRIVAT

MARKANVISNINGSFÖRSLAG

2019

Husen är utplacerade på en tomt i syfte att minimera påverkan på landskapet för att bostadskvarteret ska kunna följa den omgivna naturens former.

Kvartersgatan ansluter till den större lokalgatan på en högre höjd och följer sedan med marken ner till en naturlig platå längs slänten. Denna nivå blir basen för kvarteret och där de flesta av husen ansluter till vägen.

Husen är placerade lite längre ifrån gatan för att skapa avskildhet och yta för den huvudsakliga uteplatsen. Husen är utformade så att kök och vardagsrum är placerade mot samma fasad i syfte att förhöja den sociala upplevelsen och användningen av tomten. Här ligger entrén på samma sida som huvuduteplatsen. Även tillbakadragandet från lokalgatan gör att dessa hus får en trevlig tomt med bästa solläge mot sydväst. De tre sista husen, norr om vändplatsen placeras i sluttning och får en upphöjd uteplats på baksidan, i nivå med övervåningen.

TRÅSÄTRA

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

RADHUS

ÖSTERÅKER

PRIVAT

MARKANVISNINGSFÖRSLAG, 2019

Husen är utplacerade på en tomt i syfte att minimera påverkan på landskapet för att bostadskvarteret ska kunna följa den omgivna naturens former.

Kvartersgatan ansluter till den större lokalgatan på en högre höjd och följer sedan med marken ner till en naturlig platå längs slänten. Denna nivå blir basen för kvarteret och där de flesta av husen ansluter till vägen.

Husen är placerade lite längre ifrån gatan för att skapa avskildhet och yta för den huvudsakliga uteplatsen. Husen är utformade så att kök och vardagsrum är placerade mot samma fasad i syfte att förhöja den sociala upplevelsen och användningen av tomten. Här ligger entrén på samma sida som huvuduteplatsen. Även tillbakadragandet från lokalgatan gör att dessa hus får en trevlig tomt med bästa solläge mot sydväst. De tre sista husen, norr om vändplatsen placeras i sluttning och får en upphöjd uteplats på baksidan, i nivå med övervåningen.

Tråsätra post production
Tråsätra Sitplan
Tråsätra Sektion