ROOTS

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 180LGH

STOCKHOLM

PRIVAT

FÖRSTUDIE /

MARKANVISNINGSFÖRSLAG

, 2017

Solna är en stad i stark tillväxt och är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. De allra flesta bostäderna i kommunen är lägenheter i flerbostadshus och enbart en procent av bostäderna är villor eller radhus. Det råder stor brist på mark i kommunen för småhusområden och i kommunens Översiktsplan 2030 framgår en tydlig ambition för att möjliggöra för barnfamiljer att bo kvar i kommunen genom att tillskapa marknära småhus i form av stadsradhus eller stora lägenheter. Unga ambitiösa par flyttar in till kommunen och gör karriär samtidigt som de bildar familj. Efter år av ekonomisk tillväxt brukar även familjen växa men då finns det inga bostäder som passar och familjen måste flytta utanför kommunen. För att lösa den växande barnfamiljens efterfråga på större bostäder utvecklade Kontrast detta bostadskoncept i form av ett nytt landmärke i Huvudsta. Då det inte finns mark att bre ut radhusen på så kan man bygga radhus på höjden istället. I linje med kommunens strategi riktar sig konceptet ROOTS till barnfamiljer som växer, vill ha närhet till stan och flyttar ogärna ut till villaförorterna.

Bostadskonceptet erbjuder radhusens förmåner kombinerat med lägenhetens bekvämligheter. Blandningen av lägenhet och radhus gör ROOTS unik i sin utformning. Den stora uteplatsen på 40 m2 och etagevåningen särskiljer konceptet från vanliga lägenheter. För att utöka radhuskänslan ytterligare beläggs terrasserna med grönytor och skiljs av mot grannar med växtlighet istället för paneler i acrylplast. Detta skapar en radhusträdgård med möjligheter för härliga utomhusaktiviteter och grillfester.

Husets form utgår ifrån tomten och dess förutsättningar. Huset reser sig samtidigt som den vrider sig för att optimera stadsutsikten, släppa in dagsljus och för att undvika att blockera närliggande grannars utsikt. Genom att ta med sig det gröna upp bidrar den till ökad hållbarhetsperspektivet för hela området.

ROOTS

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 180 LGH

STOCKHOLM

PRIVAT

FÖRSTUDIE / MARKANVISNINGSFÖRSLAG, 2017

Solna är en stad i stark tillväxt och är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. De allra flesta bostäderna i kommunen är lägenheter i flerbostadshus och enbart en procent av bostäderna är villor eller radhus. Det råder stor brist på mark i kommunen för småhusområden och i kommunens Översiktsplan 2030 framgår en tydlig ambition för att möjliggöra för barnfamiljer att bo kvar i kommunen genom att tillskapa marknära småhus i form av stadsradhus eller stora lägenheter. Unga ambitiösa par flyttar in till kommunen och gör karriär samtidigt som de bildar familj. Efter år av ekonomisk tillväxt brukar även familjen växa men då finns det inga bostäder som passar och familjen måste flytta utanför kommunen. För att lösa den växande barnfamiljens efterfråga på större bostäder utvecklade Kontrast detta bostadskoncept i form av ett nytt landmärke i Huvudsta. Då det inte finns mark att bre ut radhusen på så kan man bygga radhus på höjden istället. I linje med kommunens strategi riktar sig konceptet ROOTS till barnfamiljer som växer, vill ha närhet till stan och flyttar ogärna ut till villaförorterna.

Bostadskonceptet erbjuder radhusens förmåner kombinerat med lägenhetens bekvämligheter. Blandningen av lägenhet och radhus gör ROOTS unik i sin utformning. Den stora uteplatsen på 40 m2 och etagevåningen särskiljer konceptet från vanliga lägenheter. För att utöka radhuskänslan ytterligare beläggs terrasserna med grönytor och skiljs av mot grannar med växtlighet istället för paneler i acrylplast. Detta skapar en radhusträdgård med möjligheter för härliga utomhusaktiviteter och grillfester.

Husets form utgår ifrån tomten och dess förutsättningar. Huset reser sig samtidigt som den vrider sig för att optimera stadsutsikten, släppa in dagsljus och för att undvika att blockera närliggande grannars utsikt. Genom att ta med sig det gröna upp bidrar den till ökad hållbarhetsperspektivet för hela området.