RIKSTEN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 15 543 BTA

STOCKHOLM

PEAB

FÖRSTUDIE. 2019

Under slutet av 2019 fick Kontrast uppdraget av PEAB Bostad att ta fram en förstudie för sammanlagt 3 fastigheter i Rikssten Friluftsstad med syftet att maximera byggrätten och optimera det ekonomiska resultatet. Genom en detaljerad analys av marknadsläget, geografiska utgångspunkten, kundunderlaget och flödet av människor kunde man identifiera de formgivande elementen som möjliggjorde omvandlingen av de minst lönsamma ytorna till de mest värdefulla och vinstgivande. Resultatet blev totalt 160 bostäder i en blandning av attraktiva lägenheter och Townhouses med väldigt höga effektivitetstal.

Riksstens friluftsstad i Botkyrka kommun har utvecklats från militär- och civilflygfält till en levande stadsdel. Planerna är att totalt bygga cirka 3 500 bostäder fram till år 2032, med kommersiella lokaler samt 1 000 arbetsplatser vilket innebär 12 000 – 14 000 invånare. ​I Rikstens friluftsstad finns närheten till natur och området erbjuder varierande boendeformer och en blandning av bostäder, arbetstillfällen och kommunal service.


RIKSTEN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 15 543 BTA

STOCKHOLM

PEAB

FÖRSTUDIE, 2019

Under slutet av 2019 fick Kontrast uppdraget av PEAB Bostad att ta fram en förstudie för sammanlagt 3 fastigheter i Rikssten Friluftsstad med syftet att maximera byggrätten och optimera det ekonomiska resultatet. Genom en detaljerad analys av marknadsläget, geografiska utgångspunkten, kundunderlaget och flödet av människor kunde man identifiera de formgivande elementen som möjliggjorde omvandlingen av de minst lönsamma ytorna till de mest värdefulla och vinstgivande. Resultatet blev totalt 160 bostäder i en blandning av attraktiva lägenheter och Townhouses med väldigt höga effektivitetstal.

Riksstens friluftsstad i Botkyrka kommun har utvecklats från militär- och civilflygfält till en levande stadsdel. Planerna är att totalt bygga cirka 3 500 bostäder fram till år 2032, med kommersiella lokaler samt 1 000 arbetsplatser vilket innebär 12 000 – 14 000 invånare. ​I Rikstens friluftsstad finns närheten till natur och området erbjuder varierande boendeformer och en blandning av bostäder, arbetstillfällen och kommunal service.


Riksten