ORIENTERAREN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

 

BESTÄLLARE

ARKITEKT

BOSTÄDER

STOCKHOLM,

HALLONBERGEN

XLNT LIVING

I detta projekt låg beställaren i diskussion med kommunen för att få markanvisning med ett tillfälligt bygglov för uppförande av 130 studentbostäder. Bostäderna skulle utformas i modulform och vara möjliga att flytta efter 10-15 år. 

Beställaren ville utgå ifrån så kallad Hi-Cube container som har ett internationellt standardiserat mått. På detta sätt skulle modullerna kunna produceras utomlands för att sedan transporteras till Sverige. Samtidigt efterfrågade kommunen att bostäderna skulle vara estetiskt utformade och bidra till stadsbilden. Uppdraget blev att skapa arkitektur av vanliga frakt containrar på 2 befintliga parkeringsplatser. Platserna låg i anslutning till en skola och en kontorsfastighet som skulle fortsätta sin verksamhet även efteråt. 

Genom att gruppera modulerna och förskjuta dem i förhållande till varandra kunde en variation skapas i fasaden samtidigt som volymerna blev mer levande. Avståndet mellan volymerna bidrog till ökad öppenhet och förhindrade att fastigheten bakom stängdes in. Vidare bidrog detta till att de ursprungliga kommunikationsvägarna kunde bibehållas även efter uppförandet av de nya studentbostäderna.

oRIENTERAREN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

ARKITEKT

BOSTÄDER

STOCKHOLM, HALLONBERGEN

XLNT LIVING

I detta projekt låg beställaren i diskussion med kommunen för att få markanvisning med ett tillfälligt bygglov för uppförande av 130 studentbostäder. Bostäderna skulle utformas i modulform och vara möjliga att flytta efter 10-15 år.

Beställaren ville utgå ifrån så kallad Hi-Cube container som har ett internationellt standardiserat mått. På detta sätt skulle modullerna kunna produceras utomlands för att sedan transporteras till Sverige. Samtidigt efterfrågade kommunen att bostäderna skulle vara estetiskt utformade och bidra till stadsbilden. Uppdraget blev att skapa arkitektur av vanliga frakt containrar på 2 befintliga parkeringsplatser. Platserna låg i anslutning till en skola och en kontorsfastighet som skulle fortsätta sin verksamhet även efteråt.

Genom att gruppera modulerna och förskjuta dem i förhållande till varandra kunde en variation skapas i fasaden samtidigt som volymerna blev mer levande. Avståndet mellan volymerna bidrog till ökad öppenhet och förhindrade att fastigheten bakom stängdes in. Vidare bidrog detta till att de ursprungliga kommunikationsvägarna kunde bibehållas även efter uppförandet av de nya studentbostäderna.

Orienteraren bild 1
Orienteraren bild 2
Orienteraren ritning