NALEN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKTUR

OFFENTLIG BYGGNAD

STOCKHOLM

SAMI

FÄRDIGSTÄLLT 2015

Detta var en byggnad från 1800-talet som var i behov av förnyelse. Beställarens ambition var att återskapa ”Harlem”-atmosfären och att ta till vara på de kultvärden som byggnaden har. Utmaningen var att möta de detaljrika och befintliga uttrycken men även genomföra en övergång från det gamla till det nya med stor varsamhet utifrån fastighetens blåklassning.

Beställaren hade ett problem med få toaletter i lokalen som påverkade negativt både upplevelsen och dryckesförsäljningen. Det fanns även en problematik med huvudentrén, då in och ut flödet delade korridor vilket försvårade logistiken och skapade väntande folkmassor. Utifrån detta valde man att bygga om hela foajén med toaletter, garderob och entré.

Omvandlingen kunde åstadkommas utan att addera en extra kvadratmeter. Från 3 dam-WC, 4 Herr-WC och en undermålig RWC kunde vi omvandla till 6 dam-WC, 8 Herr-WC och två godkända RWC. Toaletterna utformades även till ett galleri där tavlor integrerades i dörrarna till toaletterna. Designkoncept blev ett konstgalleri som idag drivs och kureras av Relis K.

För att lösa flödet i korridorerna och garderoben, har garderoben istället placerats parallellt med entrépassagen och huvudentrén, med separat korridor och utgång. I den nybyggda delen av garderoben gjordes öppningarna mellan den nya korridoren och den befintliga passagen vid entrén avsiktligen mörka, för att framhäva den gyllene garderobsdisken i mässing bakom.

I färgsättningen var det viktigt att behålla lokalens nyklassicistiska detaljrikedom och hantverk vilket i det hela krävde kontraster, från gammalt till nytt materialval. Resultatet blev ett lyckat koncept med en modern känsla av sekelskiftet.

NALEN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKTUR

OFFENTLIG BYGGNAD

STOCKHOLM

SAMI

FÄRDIGSTÄLLT 2015

Detta var en byggnad från 1800-talet som behövde förnyelse. Utmaningen var att möta de detaljrika och befintliga uttrycken men även genomföra en övergång från det gamla till det nya med stor varsamhet utifrån fastighetens blåklassning.

Beställaren hade ett problem med för få toaletter i lokalen som påverkade negativt både upplevelsen och dryckesförsäljningen. Det fanns även en problematik med huvudentrén, då in och ut flödet delade korridor vilket försvårade logistiken och skapade väntande folkmassor. Utifrån detta valde man att bygga om hela foajén med toaletter, garderob och entré.

Omvandlingen kunde åstadkommas utan att addera en extra kvadratmeter. Från 3 dam-WC, 4 Herr-WC och en undermålig RWC kunde vi omvandla till 6 dam-WC, 8 Herr-WC och två godkända RWC. Toaletterna utformades även som ett galleri där tavlor integrerades i dörrarna till toaletterna. Designkoncept blev ett konstgalleri som idag drivs och kureras av Relis K.

För att lösa flödet i korridorerna och garderoben, har garderoben istället placerats parallellt med entrépassagen och huvudentrén, med separat korridor och utgång. I den nybyggda delen av garderoben gjordes öppningarna mellan den nya korridoren och den befintliga passagen vid entrén avsiktligen mörka för att framhäva den gyllene garderobsdisken i mässing bakom.

I färgsättningen var det viktigt att behålla lokalens nyklassicistiska detaljrikedom och hantverk vilket i det hela krävde kontraster, från gammalt till nytt materialval. Resultatet blev ett lyckat koncept med en modern känsla av sekelskiftet.

Nalen Toalett
Nalen korridor
Nalen Korridor
Nallen Stor Salong
Nalen Korridor
Nalen Korridor
Nalen Toalett
Nalen Toalett
Nalen Toalett