ORIGAMI

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

TILLBYGGNAD / RENOVERING

NORRORT

PRIVAT

BYGGLOV

Kunden hade köpt ett hus i Norrort med utsikt mot Edsviken, dessvärre nyttjade inte huset tomtens fulla potential. Kunden tyckte inte om huset, dem ville bygga ut, ta nytta av utsikten och ge huset en ny och samtida karaktär. Huset är felorienterad både utifrån en dålig placerad entré och att den ej förhåller sig till sin omgivning utan är vänd mot det befintliga garaget.

Kunden tyckte om vattnet och det steniga landskapet på berget vilket vi hade med oss i hela designprocessen. Det konstaterades att det inte finns något som är värt att bevara med det befintliga uttrycket på huset. Huset måste därför transformeras och ges en modern design. Däremot bevaras själva stommen för att spara på resurser och ekonomin. Det här blev en bra utgångspunkt för oss.

Första steget blev då att med hjälp av vår drönare skanna av tomten och utsikterna. Därefter bygga upp huset och landskapet i 3D för att kunna avgöra vart den bästa utsiktsplatsen ligger. I diagrammen på slutet av sidan kan ni se hur detta gick till. Sedan skalar vi av det befintliga klimatskalet och vecklar ut den nya volymen som tomten och omgivningen gett form till. Därefter täcks huset med träpaneler för att den ska passa in i sin omgivning, i berget och skogen. Resultatet blev en design som ger huset en helt ny karaktär, huset förhåller sig till utsikten och anpassar sig efter landskapet. Den har fått en naturlig entré, en logisk riktning och nyttjar platsens fulla potential.

ORIGAMI

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

TILLBYGGNAD / RENOVERING

NORRORT

PRIVAT

BYGGLOV

Kunden hade köpt ett hus i Norrort med utsikt mot Edsviken, dessvärre nyttjade inte huset tomtens fulla potential. Kunden tyckte inte om huset, dem ville bygga ut, ta nytta av utsikten och ge huset en ny och samtida karaktär. Huset är felorienterad både utifrån en dålig placerad entré och att den ej förhåller sig till sin omgivning utan är vänd mot det befintliga garaget.

Kunden tyckte om vattnet och det steniga landskapet på berget vilket vi hade med oss i hela designprocessen. Det konstaterades att det inte finns något som är värt att bevara med det befintliga uttrycket på huset. Huset måste därför transformeras och ges en modern design. Däremot bevaras själva stommen för att spara på resurser och ekonomin. Det här blev en bra utgångspunkt för oss.

Första steget blev då att med hjälp av vår drönare skanna av tomten och utsikterna. Därefter bygga upp huset och landskapet i 3D för att kunna avgöra vart den bästa utsiktsplatsen ligger. I diagrammen på slutet av sidan kan ni se hur detta gick till. Sedan skalar vi av det befintliga klimatskalet och vecklar ut den nya volymen som tomten och omgivningen gett form till. Därefter täcks huset med träpaneler för att den ska passa in i sin omgivning, i berget och skogen. Resultatet blev en design som ger huset en helt ny karaktär, huset förhåller sig till utsikten och anpassar sig efter landskapet. Den har fått en naturlig entré, en logisk riktning och nyttjar platsens fulla potential.

Slidebild_1
Slidebild_2
Lyktan bild 3
Lyktan bild 2
Lyktan bild 1
Lyktan bild 4
Lyktan bild 5