LIDINGÖ STADSHUS

UPPDRAG

KATEGORI

 

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

PROJEKTLEDNING

OFFENTLIG BYGGNAD /

KONTOR 17 00m² BTA

STOCKHOLM

LIDINGÖ STAD

FÄRDIGSTÄLLT 2019

Lidingö Stadshus är en byggnad från 1974. Ombyggnationen av stadshuset innefattar ändrad planlösning och anpassning av hela byggnaden inklusive ombyggnad av ca 9000 kvm cellkontor till aktivitetsbaserade kontorslandskap samt inkorporering av nytt stadsbibliotek, restaurang, vårdlokaler med mera. Projektet innefattar även utbyte av hela ventilationssystemet, energieffektivisering, förnyelse av el, tele och datasystem, byte av fönsterfasad och ombyggnad av omgivande landskap.

LIDINGÖ STADSHUS

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

PROJEKTLEDNING

OFFENTLIG BYGGNAD / KONTOR 1700m² BTA

STOCKHOLM

LIDINGÖ STAD

FÄRDIGSTÄLLT 2019

Lidingö Stadshus är en byggnad från 1974. Vår egen arkitekt/ Projektledare Hanif Pourghazian lade grunden för hela projektet där hans idéer handlade om effektivisering av tjänstemännens arbetsplatser vilket innebar ändrad planlösning och anpassning av hela byggnaden inklusive ombyggnad av cirka 9000 m2 cellkontor till aktivitetsbaserade kontorslandskap, som frigjorde lokalarea (LOA). Ombyggnationen av stadshuset innebar samlokalisering av kommunala verksamheter för att minska hyreskostnaderna. Det innefattade främst inkorporering av restauranglokal, vårdlokaler och inflyt av Lidingös Stadsbibliotek som gav ett ökat besökarantal med 40% sedan flytten från de gamla lokalerna i centrum. I det hela frigjorde samlokaliseringen av de kommunala verksamheterna LOA vilket tillskapade ökade intäkter genom uthyrning av oanvända ytor.

Projektet innefattade även utbyte av hela ventilationssystemet, energieffektivisering, förnyelse av el, tele och datasystem, byte av fönsterfasad och ombyggnad av omgivande landskap samt en ny trappa byggdes fram för att koppla ihop stadshuset till centrum för ökat flöde.

Ombyggnation möjliggjorde att 17 000 m2 kunde omvandla stadshuset till folkets hus. Efter ombyggnationen blev stadshuset även nominerat till priset Årets bygge 2020.

Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus
Lidingö Stadshus