HALVARSSON & HALVARSSON

UPPDRAG

 

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

ARKITEKT

STATUS

PROJEKTLEDNING/

BYGGLEDNING

KONTOR, 1800 m²

STOCKHOLM

HALVARSSON & HALVARSSON

CODESIGN

FÄRDIGSTÄLLT 2016

Detta projekt handlade om hyresgästanpassning av 1800 kvm med övergång till aktivitetsbaserat kontorslandskap från tidigare cellkontor.

HALVARSSON & HALVARSSON

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

ARKITEKT

STATUS

PROJEKTLEDNING / BYGGLEDNING

KONTOR, 1800 m²

STOCKHOLM

HALVARSSON & HALVARSSON

CODESIGN

FÄRDIGSTÄLLT 2016

Detta projekt handlade om hyresgästanpassning av 1800 kvm med övergång till aktivitetsbaserat kontorslandskap från tidigare cellkontor.

Halvarsson bord
Halvarsson rum
Halvarsson rum