GARAGE +

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

VILLATILLBYGGNAD

STOCKHOLM

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLD, 2005

På denna tomt fanns det redan ett kataloghus uppställt men beställaren ville bygga ett dubbelgarage. Önskemålet var att bygga in en mindre lägenhet ovanför garaget, som var möjlig att hyra ut. Det fanns cirka 35 kvm kvar av byggrätten.

Beställarens tankar ändrades och den mindre lägenheten växte under projektets gång till att slutliga bli ett litet hus med 2 plan på 80 kvm. Det större sovrummet ställdes upp på pelare för att inte stjäla byggnadsarea och en carport skapades under.

Tillbyggnaden avgränsades från huvudbyggnaden på olika sätt. Hela tillbyggnaden ställdes cirka 1,2 m under nivån för huvudbyggnaden för att hindra översyn till huvudbyggnadens altan. Vidare placerades entrén så långt ifrån huvudbyggnaden som möjligt. Även de utskickande skärmväggarna skyddar tillbyggnaden från insyn från huvudbyggnaden och från granntomten. Tillbyggnaden är väldigt diskret från entrésidan för att inte konkurrera med huvudbyggnaden men öppnar sig upp mot baksidan som vätter mot naturmark som inte får bebyggas. De stora glaspartierna öppnar sig mot den stillsamma skogen och släpper in rikligt med ljus till vardagsrummet.  

GARAGE+

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

VILLATILLBYGGNAD

STOCKHOLM

PRIVAT

FÄRDIGSTÄLLD, 2005

På denna tomt fanns det redan ett kataloghus uppställt men beställaren ville bygga ett dubbelgarage. Önskemålet var att bygga in en mindre lägenhet ovanför garaget, som var möjlig att hyra ut. Det fanns cirka 35 kvm kvar av byggrätten.

Beställarens tankar ändrades och den mindre lägenheten växte under projektets gång till att slutliga bli ett litet hus med 2 plan på 80 kvm. Det större sovrummet ställdes upp på pelare för att inte stjäla byggnadsarea och en carport skapades under.

Tillbyggnaden avgränsades från huvudbyggnaden på olika sätt. Hela tillbyggnaden ställdes cirka 1,2 m under nivån för huvudbyggnaden för att hindra översyn till huvudbyggnadens altan. Vidare placerades entrén så långt ifrån huvudbyggnaden som möjligt. Även de utskickande skärmväggarna skyddar tillbyggnaden från insyn från huvudbyggnaden och från granntomten. Tillbyggnaden är väldigt diskret från entrésidan för att inte konkurrera med huvudbyggnaden men öppnar sig upp mot baksidan som vätter mot naturmark som inte får bebyggas. De stora glaspartierna öppnar sig mot den stillsamma skogen och släpper in rikligt med ljus till vardagsrummet.  

Garage+ utomhus
Garage+ ingång
Garage+ vardagsrum
Garage+ vardagsrum
Garage+ trappa
Garage+ andra våningen