FOLKUNGAKYRKAN

UPPDRAG

 

KATEGORI

 

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

PROJEKTLEDNING OCH

ARKITEKTUR

OFFENTLIG BYGGNAD,

KYRKA, 2100m² BTA

STOCKHOLM. SÖDERMALM

ELIMFÖRSAMLINGEN

FÄRDIGSTÄLLT 2014

Salemkyrkan är en blåklassad kyrka från 1879, ligger på Folkungagatan och är den äldst bevarade frikyrkan i Stockholm. Under 1930-talet genomgick kyrkan en omfattande renovering vilket hade fullständigt ändrat den ursprungliga kulörsättningen. Detta projekt innefattade en omfattande invändig ombyggnad för anpassning av lokaler till ny verksamhet, ny modern ventilationsanläggning, brandtekniska förbättringsåtgärder, stambyten, ljudisolering av fönster samt renovering av tak och fasad. Projektet innebar ett nära samarbete med byggnadsantikvarie för att få igenom bygglov med stadsmuseet som remissinstans.

Lösningen blev att det lutande golvet planades ut för en mer flexibel yta. Toaletter och kapprum uppfördes i anslutning till entrén. Nya kontorsplatser och mötesrum byggdes i övervåningen. Läktaren var utformad med många olika nivåer och byggdes om för att ge bättre syn från läktarplatserna. Ett modernt ventilationssystem byggdes in dolt i kyrksalen och hela podiet byggdes om.

Konceptet för projektets design blev att framhäva kyrksalens ursprungliga prakt i kombination med färgsättningen. Resultatet gjorde att de ljusa och varma färgerna drog till sig mer ljus och gav kontraster vilket framhävde detaljer som gav en vacker balans mellan de nya och gamla av kyrkan.

FOLKUNGAKYRKAN

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

PROJEKTLEDNING OCH ARKITEKTUR

OFFENTLIG BYGGNAD, KYRKA, 2100m² BTA

STOCKHOLM. SÖDERMALM

ELIMFÖRSAMLINGEN

FÄRDIGSTÄLLT 2014

Salemkyrkan är en blåklassad kyrka från 1879, ligger på Folkungagatan och är den äldst bevarade frikyrkan i Stockholm. Under 1930-talet genomgick kyrkan en omfattande renovering vilket hade fullständigt ändrat den ursprungliga kulörsättningen. Detta projekt innefattade en omfattande invändig ombyggnad för anpassning av lokaler till ny verksamhet, ny modern ventilationsanläggning, brandtekniska förbättringsåtgärder, stambyten, ljudisolering av fönster samt renovering av tak och fasad. Projektet innebar ett nära samarbete med byggnadsantikvarie för att få igenom bygglov med stadsmuseet som remissinstans.

Lösningen blev att det lutande golvet planades ut för en mer flexibel yta. Toaletter och kapprum uppfördes i anslutning till entrén. Nya kontorsplatser och mötesrum byggdes i övervåningen. Läktaren var utformad med många olika nivåer och byggdes om för att ge bättre syn från läktarplatserna. Ett modernt ventilationssystem byggdes in dolt i kyrksalen och hela podiet byggdes om.

Konceptet för projektets design blev att framhäva kyrksalens ursprungliga prakt i kombination med färgsättningen. Resultatet gjorde att de ljusa och varma färgerna drog till sig mer ljus och gav kontraster vilket framhävde detaljer som gav en vacker balans mellan de nya och gamla av kyrkan.

11
11.2
Folkungakyrkan utomhus
Folkungakyrkan korridor
Folkungakyrkan trappa
Folkungakyrkan entre
Folkungakyrkan entre
Folkungakyrkan vägg
Folkungakyrkan stor rum
Folkungakyrkan stor rum
1
1.2
Folkungakyrkan andra våning
12
12.2
Folkungakyrkan andra våning
Folkungakyrkan andra våning