Café Göteborg

UPPDRAG 

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

TÄVLING

OFFENTLIG BYGGNAD

BRUNNSPARKEN, GÖTEBORG

GÖTEBORG STAD

UNDER KONSTRUKTION

Brunnsparken är ett välbesökt stadsrum i centrala Göteborg där stora flöden av människor dagligen passerar. Historiskt var denna plats för järnvågen, ett av få i Sverige, där järnet vägdes och kontrollerades innan dess vidare export ut i Europa. Under 1800-talet byggdes platsen om till en park med en kiosk där människor kunde köpa färskt källvatten.

Under år 2020 genomgick platsen en upprustning men något saknades, ett café. Fastighetskontoret i Göteborg ville ge parken ett nytt landmärke som är iögonfallande, har en omsorgsfull gestaltning med högt arkitektoniskt värde och lågt klimatavtryck. En mötesplats mitt i ruset.

Gemensamt för knutpunkter och hållplatser är att människor vill passera förbi, det är ett nödvändigt stopp på vägen till destinationen. Det är oftast högt tempo och höga ljudnivåer. Park, å andra sidan präglas av ett lugn med växtligheter och vatten från fontäner vilket bidrar till ett lugnt tempo och en behagligare ljudmiljö.

Brunnsparken är idag fortfarande en knutpunkt med högt tempo, men det går inte att sänka hastigheten för alla eftersom en del behöver korsa parken för att komma till andra sidan. Vårt förslag visar dock att det går att behålla det höga tempot samtidigt som vi får lugnet.

Med hjälp av Bernoullis principen för fontäner så flödar vatten i rör uppåt när det finns en anslutande vertikal öppning. Vattnet flödar upp genom öppningen, hastigheten går ner och i nedfärden skapar den skönhet och behag. Flödet kan fortsätta obehindrat i röret.

Caféet gör precis detta. Gatuplanet serverar passerande utan att hindra flödet runt omkring. Trappan upp är öppningen som ger tillträde till en lugn tillflykt från det hektiska på gatuplanet. Färden uppför trappan omvandlar rörelseenergin till potentiell energi. Denna rörelse demonstreras med vattnet som flödar upp till toppen av byggnaden och som sedan faller ner igen. Spegelfasaden utökar grönskan i parken samtidigt som den får byggnaden att försvinna och vattnet att glittra. Väl uppe på övervåningen försvinner flödet av rusande människor och det enda som syns är trädkronorna och vattengardinen som går längst med fasaden och skapar en oas mitt i ruset.

CAFÉ GÖTEBORG

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

TÄVLING

OFFENTLIG BYGGNAD

BRUNNSPARKEN, GÖTEBORG

GÖTEBORG STAD

ARKITEKTTÄVLING, 2022

Brunnsparken är ett välbesökt stadsrum i centrala Göteborg där stora flöden av människor dagligen passerar. Historiskt var denna plats för järnvågen, ett av få i Sverige, där järnet vägdes och kontrollerades innan dess vidare export ut i Europa. Under 1800-talet byggdes platsen om till en park med en kiosk där människor kunde köpa färskt källvatten.

Under år 2020 genomgick platsen en upprustning men något saknades, ett café. Fastighetskontoret i Göteborg ville ge parken ett nytt landmärke som är iögonfallande, har en omsorgsfull gestaltning med högt arkitektoniskt värde och lågt klimatavtryck. En mötesplats mitt i ruset.

Gemensamt för knutpunkter och hållplatser är att människor vill passera förbi, det är ett nödvändigt stopp på vägen till destinationen. Det är oftast högt tempo och höga ljudnivåer. Park, å andra sidan präglas av ett lugn med växtligheter och vatten från fontäner vilket bidrar till ett lugnt tempo och en behagligare ljudmiljö.

Brunnsparken är idag fortfarande en knutpunkt med högt tempo, men det går inte att sänka hastigheten för alla eftersom en del behöver korsa parken för att komma till andra sidan. Vårt förslag visar dock att det går att behålla det höga tempot samtidigt som vi får lugnet.

Med hjälp av Bernoullis principen för fontäner så flödar vatten i rör uppåt när det finns en anslutande vertikal öppning. Vattnet flödar upp genom öppningen, hastigheten går ner och i nedfärden skapar den skönhet och behag. Flödet kan fortsätta obehindrat i röret.

Caféet gör precis detta. Gatuplanet serverar passerande utan att hindra flödet runt omkring. Trappan upp är öppningen som ger tillträde till en lugn tillflykt från det hektiska på gatuplanet. Färden uppför trappan omvandlar rörelseenergin till potentiell energi. Denna rörelse demonstreras med vattnet som flödar upp till toppen av byggnaden och som sedan faller ner igen. Spegelfasaden utökar grönskan i parken samtidigt som den får byggnaden att försvinna och vattnet att glittra. Väl uppe på övervåningen försvinner flödet av rusande människor och det enda som syns är trädkronorna och vattengardinen som går längst med fasaden och skapar en oas mitt i ruset.