BOSTADSHUS

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 17 100 m² BTA

STOCKHOLM

PEAB

FÖRSTUDIE, 2019

BOSTADSHUS

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

ARKITEKT

BOSTÄDER, 17 100 m² BTA

STOCKHOLM

PEAB

FÖRSTUDIE, 2019

SVART BAKGRUND.jpg