BELLONA

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

PROJEKTERINGSLEDNING

BOSTADSHUS

SOLNA

WÅHLIN FASTIGHETER

UNDER KONSTRUKTION

Utvecklingen av Bellona i Solna innefattar renovering av punkthus med 70 lägenheter och uppförande av en ny fastighet med 100 nya lägenheter, förskola med 7 avdelningar, LSS-boende, lokaler, skyddsrum samt garage. Projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2022. Wåhlin Fastigheter är beställare, Sandellsandberg är arkitekter, Serneke bygger och Kontrast leder projekteringen och ansvarar för BIM-samordning.

BELLONA

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BYGGHERRE

STATUS

PROJEKTERINGSLEDNING

BOSTADSHUS

SOLNA

WÅHLIN FASTIGHETER

UNDER KONSTRUKTION

Utvecklingen av Bellona i Solna innefattar renovering av punkthus med 70 lägenheter och uppförande av en ny fastighet med 100 nya lägenheter, förskola med 7 avdelningar, LSS-boende, lokaler, skyddsrum samt garage. Projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2022. Wåhlin Fastigheter är beställare, Sandellsandberg är arkitekter. Serneke bygger och Kontrast leder projekteringen och ansvarar för BIM-samordning.

Bellona Höghus
Bellona Bygg
Bellona Höghus