LUNDS STADSHALL

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

TÄVLING

OFFENTLIG BYGGNAD

LUND

LUNDS KOMMUN

ARKITEKTTÄVLING, 2018

”Jag låg här hela tiden, jag låg här och bevittnade Jag såg hur de förändrades medan de själva trodde att tiden stod still. Många äro de som har gått förbi här medan jag låg och tittade på.”

Stadshallen i Lund ses som en förlängning av torget, där arkitekten Klas Anshelm lade väldigt stor vikt vid kontakten mellan huset och torget som mötesplats.

Tiden har passerat och staden har förändrats. Nu behöver huset släppa igenom flödet av människor och interagera med staden. Därför kopplas de olika entréerna ihop för att skapa genomströmning och återigen syresätta huset med social närvaro.

För att bjuda in gående till Vårfrugatan, väderskyddas gatan med ett glastak vilket öppnar upp huskropparna mot varandra. Genom glaslanterniner i bjälklaget leds ljuset vidare till nedre plan och gångbroar mellan byggnaderna kopplar ihop huskropparna även i övriga plan.

Vi ser torget som en social motor. Gradängarna är utformade med 800 mm bredd för att 2 personer ska kunna sitta mittemot varandra och exempelvis spela kort. Alternativt är det möjligt som viloplats och läsning. För huvudentén skalas skärmtaket och scenen av så att kuben träder fram och kan framföra sitt budskap. Vidare kan arenan kan användas för planerade föreläsningar, informationsmöten eller ståuppkomedikväll men även för spontana privata utspel.

Trappan är utförd i en lätt och genomskinlig struktur på egna ben, likt en skulptur som interageras med flödet av ljus, luft och siktlinjer. Den permeabla designen tillåter ljus och luft att flöda igenom där trappstegen är smala vindfångare inbyggda som koncentrerar luftflödet till ett litet rör och är försedd med ett munstycke som visslar. Munstycket är försett med ett lock som öppnas genom en knapptryckning. När knappen trycks öppnas munstycket och luft kan flöda igenom för att skapa musik.

LUNDS STADSHALL

UPPDRAG

KATEGORI

PLATS

BESTÄLLARE

STATUS

TÄVLING

OFFENTLIG BYGGNAD

LUND

LUNDS KOMMUN

ARKITEKTTÄVLING, 2018

”Jag låg här hela tiden, jag låg här och bevittnade Jag såg hur de förändrades medan de själva trodde att tiden stod still. Många äro de som har gått förbi här medan jag låg och tittade på.”

Stadshallen i Lund ses som en förlängning av torget, där arkitekten Klas Anshelm lade väldigt stor vikt vid kontakten mellan huset och torget som mötesplats. Tiden har passerat och staden har förändrats. Nu behöver huset släppa igenom flödet av människor och interagera med staden. Därför kopplas de olika entréerna ihop för att skapa genomströmning och återigen syresätta huset med social närvaro. För att bjuda in gående till Vårfrugatan, väderskyddas gatan med ett glastak vilket öppnar upp huskropparna mot varandra. Genom glaslanterniner i bjälklaget leds ljuset vidare till nedre plan och gångbroar mellan byggnaderna kopplar ihop huskropparna även i övriga plan.

Vi ser torget som en social motor. Gradängarna är utformade med 800 mm bredd för att 2 personer ska kunna sitta mittemot varandra och exempelvis spela kort. Alternativt är det möjligt som viloplats och läsning. För huvudentén skalas skärmtaket och scenen av så att kuben träder fram och kan framföra sitt budskap. Vidare kan arenan kan användas för planerade föreläsningar, informationsmöten eller ståuppkomedikväll men även för spontana privata utspel.

Trappan är utförd i en lätt och genomskinlig struktur på egna ben, likt en skulptur som interageras med flödet av ljus, luft och siktlinjer. Den permeabla designen tillåter ljus och luft att flöda igenom där trappstegen är smala vindfångare inbyggda som koncentrerar luftflödet till ett litet rör och är försedd med ett munstycke som visslar. Munstycket är försett med ett lock som öppnas genom en knapptryckning. När knappen trycks öppnas munstycket och luft kan flöda igenom för att skapa musik.
Lunds Stadshall
Lunds Stadshall
Lunds Stadshall