FILOSOFI

Kontrast är en filosofi, en inställning som genomsyrar både synsätt och arbetssätt. Kontrast arkitekter består av ett team med kompetenta och kreativa medarbetare, där kontoret har en bred agenda i sitt arbete och jobbar både med arkitektur och projektledning. För Kontrast är varje projekt unikt och vi skräddarsyr kundens behov utifrån kreativa och personliga lösningar. Vårt mål i vårt arbete är att skapa något unikt och visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar.
Kontoret grundades 2015 av Hanif Pourghazian som idag leder företaget.

ARKITEKTUR

Frågan om vad som är ”ur-arkitektur”, den enklaste formen av arkitektur eller de elementära beståndsdelarna har diskuterats länge. För att hitta det kan man röra sig tillbaka i tiden och passerar då templet, det enkla huset, hyddan och slutligen ett enkelt väderskydd. Något som ska skydda från klimatet, regn, sol eller dylikt. Gräver vi ännu djupare kan vi notera ett tak mot en vägg, pelaren som bär balken, det inre rummet som stänger ute det yttre … Och här kan man se kampen mellan horisontalitet och vertikalitet, mellan kylan och värmen, mellan det öppna och det slutna mellan ljuset och mörkret, Ett fönster som släpper in ljus har ingen betydelse om den inte omsluts av en mörk vägg … och det går sakta upp för oss att den grundläggande beståndsdelen i arkitektur är KONTRASTER.

METODIK

Formulering av designkoncept är grundpelaren i varje projekt. Ett designkoncept är ett ramverk som är hopvävd av de projektspecifika förutsättningarna, planmässiga, verksamhetsbasreade, ekonomiska mm. Detta arbete föregås naturligtvis av en analys och identifiering av dessa förutsättningar. Formulering av designkonceptet är inte ett komplicerat och tidskrävande moment men när den väl är fastställd underlättas den vidare utvecklingen av projektet markant och arkitekturen får automatiskt en genomgående röd tråd.

FILOSOFI

Kontrast är en filosofi, en inställning som genomsyrar både synsätt och arbetssätt. Kontrast består av ett team med kompetenta och kreativa medarbetare, där kontoret har en bred agenda i sitt arbete och jobbar både med arkitektur och projektledning. För Kontrast är varje projekt unikt och vi skräddarsyr kundens behov utifrån kreativa och personliga lösningar. Vårt mål är att skapa unik Arkitektur med Ekonomi och Byggbarhet som grundförutsättningar.
Kontoret grundades 2005 av Hanif Pourghazian som idag leder företaget.

ARKITEKTUR

Frågan om vad som är ”ur-arkitektur”, den enklaste formen av arkitektur eller de elementära beståndsdelarna har diskuterats länge. För att hitta det kan man röra sig tillbaka i tiden och passerar då templet, det enkla huset, hyddan och slutligen ett enkelt väderskydd. Något som ska skydda från klimatet, regn, sol eller dylikt. Gräver vi ännu djupare kan vi notera ett tak mot en vägg, pelaren som bär balken, det inre rummet som stänger ute det yttre … Och här kan man se kampen mellan horisontalitet och vertikalitet, mellan kylan och värmen, mellan det öppna och det slutna mellan ljuset och mörkret, Ett fönster som släpper in ljus har ingen betydelse om den inte omsluts av en mörk vägg … och det går sakta upp för oss att den grundläggande beståndsdelen i arkitektur är KONTRASTER.

METODIK

Formulering av designkoncept är grundpelaren i varje projekt. Ett designkoncept är ett ramverk som är hopvävd av de projektspecifika förutsättningarna, planmässiga, verksamhetsbasreade, ekonomiska mm. Detta arbete föregås naturligtvis av en analys och identifiering av dessa förutsättningar. Formulering av designkonceptet är inte ett komplicerat och tidskrävande moment men när den väl är fastställd underlättas den vidare utvecklingen av projektet markant och arkitekturen får automatiskt en genomgående röd tråd.