Projektledning

Att leda ett projekt är så mycket mer än att hålla tidplan och Budget.

Det absolut viktigaste momentet är att, i samråd med beställaren, beakta de aktuella förhållandena, identifiera existerande parametrar och med hjälp av rätt kompetens göra nödvändiga analyser i tidigt skede för att ta fram den rätta tidplanen och fastställa den korrekta budgeten.

Därefter behöver projektledningen skapa de rätta förutsättningarna för konsultteamet under projekteringen och för byggteamet under produktionen för att säkra att projektet håller den planerade tidplanen och budgeten.

Kontakta oss, så berättar vi mer

Vårt arbetssätt syftar till att få Teknik och Design att samverka i en balanserad harmoni för att kunna åstadkomma kostnadseffektivitet.

Det finns ett alternativ där designen är tilltalande, funktionen optimal och kostnaden lägre, det gäller bara att stimulera samverkan med rätt discipliner i tidiga skeden för att hitta den.