Arkitektur

Frågan om vad som är ”ur-arkitektur”, den enklaste formen av arkitektur eller de elementära beståndsdelarna har diskuterats länge.
För att hitta det kan man röra sig tillbaka i tiden och passerar då templet, det enkla huset, hyddan och slutligen ett enkelt väderskydd. Något som ska skydda från klimatet, regn, sol eller dylikt. Gräver vi ännu djupare kan vi notera ett tak mot en vägg, pelaren som bär balken, det inre rummet som stänger ute det yttre …
Och här kan man se kampen mellan horisontalitet och vertikalitet,
mellan kylan och värmen,
mellan det öppna och det slutna
mellan ljuset och mörkret,
Ett fönster som släpper in ljus har ingen betydelse om den inte omsluts av en mörk vägg …
och det går sakta upp för oss att den grundläggande beståndsdelen i arkitektur är KONTRASTER.

Filosofi

Kontrast är en filosofi, en inställning som genomsyrar både synsätt och arbetssätt.
Kontrast innebär att våga frångå vedertagna sanningar, kontrast innebär att våga utmana beställaren för att få denne att inse möjligheter som har fallit i glömska under projektets formulering, att integrera design och teknik och få dessa att samverka i perfekt harmoni för att uppnå kostnadseffektivitet.
Kontrast innebär att leverera mervärde i projekt.

Metodik

Formulering av designkoncept är grundpelaren i varje projekt.
Ett designkoncept är ett ramverk som är hopvävd av de projektspecifika förutsättningarna, planmässiga, verksamhetsbasreade, ekonomiska mm. Detta arbete föregås naturligtvis av en analys och identifiering av dessa förutsättningar.
Formulering av designkonceptet är inte ett komplicerat och tidskrävande moment men när den väl är fastställd underlättas den vidare utvecklingen av projektet markant och arkitekturen får automatiskt en genomgående röd tråd.

Urval från våra projekt