erbjuder tjänster inom arkitektur och projektledning. Beroende på projekt och kundens behov anlitas vi som endast arkitekter, endast projektledare eller för båda rollerna. Oavsett roll så för vi alltid med oss kunskaperna från båda världar in i uppdraget. Som arkitekter har vi med oss byggnadsteknisk kunskap och erfarenhet samt förståelse för ekonomi och genomförbarhet. Som projektledare har vi med oss värdet av design och förståelsen för projekteringsprocessen. Genom en djup och grundlig analys av projektets förutsättningar i tidiga skeden kan vi identifiera kärnan i projektet och hjälpa beställaren att maximera vinsten.

GASKLOCKAN
BELLONA
URBAN PARK
LIDINGÖ STADSHUS
BUNKERVIEW
NAHAL
HH4
GARAGE +
ACCRA RIFT
BOSTADSKVARTER
HALVARSSON & HALVARSSON
TRÅSÄTRA
ROOTS
FOLKUNGAKYRKAN
NALEN
VILLA ESLAMI
VILLA PHOENIX
BOSTADSKVARTER
VILLA PIRSLIN
BOSTADSHUS
ORIENTERAREN
VÅGSKIVAN
BOSTADSHUS
LUNDS STADSHALL

Kontrast erbjuder tjänster inom arkitektur och projektledning. Beroende på projekt och kundens behov anlitas vi som endast arkitekter, endast projektledare eller för båda rollerna. Oavsett roll så för vi alltid med oss kunskaperna från båda världar in i uppdraget. Som arkitekter har vi med oss byggnadsteknisk kunskap och erfarenhet samt förståelse för ekonomi och genomförbarhet. Som projektledare har vi med oss värdet av design och förståelsen för projekteringsprocessen. Genom en djup och grundlig analys av projektets förutsättningar i tidiga skeden kan vi identifiera kärnan i projektet och hjälpa beställaren att maximera vinsten.